Biografi Abdul Aziz Al Badri

Rp76.500

Bila kita perhatikan pada setiap zaman dan negeri tidak pernah kosong dari orang-orang yang berjuang menegakkan kemuliaan agama Islam. Inilah bentuk rahmat Allah SWT.  Sejarah punmencatat nama-nama agung seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taymiyah, Hasan al-Banna, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani juga Syaikh Ahmad Yasin. Di tanah air kita pun dijaga oleh para alim seperti HOS Tjokroaminoto, KH. Hasyim Asyari, M. Natsir, dsb.

Sebagian dari nama pahlawan tersebut ada yang masih dikenal dan dikenang umat, sebagian lagi ada yang belum dikenal dan terlupakan. Meski di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui yang Dzahir dan Ghaib tak ada yang tersembunyi sebutir biji dzarrah pun.
Di antara pahlawan Islam yang namanya belum dikenal banyak muslim di Indonesia adalah Syaikh Abdul Aziz al-Badri. Beliau adalah pejuang syariah dan khilafah yang begitu gigih dan berani dari bumi Irak. Kealiman dan ketaatannya pada Allah menjadikan beliau tidak rela negeri Irak dikuasai oleh kaki tangan Barat dan jatuh ke dalam perangkan ideologi Sosialisme- Komunisme.
Keberaniannya menyeru penguasa agar menegakkan syariat Islam dan Khilafah dikenang oleh kaum muslimin di Irak hingga kini. Keberanian itulah yang mengantarkan beliau ke dalam barisan para syuhada setelah dengan gagah menentang rezim Saddam Hussain dengan Partai Baath dan ideologi Sosialismenya.
Melalui buku ini asy-Syahid Abdul Aziz al-Badri mengajarkan kita bahwa tidak pantas seorang alim berdiam diri, memalingkan diri apalagi bermanis muka di hadapan imperialisme Barat dan kaki tangan mereka yang merusak marwah Islam dan umat.

Hanya 99 tersisa di stok

Biografi Abdul Aziz Al Badri

Hanya 99 tersisa di stok